Logowanie / Rejestracja Twój koszyk
 

Produkt dodany do koszyka.

Razem (brutto)
Dostawa (netto) Darmowa wysyłka!
Podatek 0,00 zł
Razem (brutto)
Strona główna > Regulamin

Regulamin

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Hoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, za pośrednictwem sklepu internetowego www.hoft.com.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Hoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.hoft.com.pl prowadzony przez firmę Hoft Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (51-602), przy ulicy Kochanowskiego 55a, wpisaną do KRS pod numerem 0000672530 NIP: 8982231299, REGON 367013952, zwany dalej „Sprzedającym“, prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową tkanim
 3. Ceny wszystkich produktów oferowanych na stronie internetowej są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych i zawierają podatek VAT,
 4. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak również opisu produktów stanowią jedynie informację handlową a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Stają się wiążące dopiero z chwilą potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedającego
 5. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje do czasu wyczerpania zapasów magazynowych
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 7. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego są fabrycznie nowe, objęte gwarancją oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

2. TRANSAKCJA

 1. Zamówienia w sklepie internetowym hoft.com.pl można dokonywać poprzez stronę internetową wypełniając formularz na stronie sklepu,
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego. Zwracany towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, w oryginalnym opakowaniu i nie odklejonymi metkami), nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący, należy go dokonać firmą kurierską. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedający zwróci Kupującemu jego świadczenie, pomniejszony o koszty wysyłki oraz w przypadku faktur wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

3. PŁATNOŚĆ

 1. W sklepie hoft.com.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  - Przelew na konto bankowe Sprzedającego za pośrednictwem systemu płatności online - przelewając pieniądze bezpośrednio na indywidualny dedykowany konkretnemu zamówieniu numer rachunku bankowego lpdesign.pl. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta hoft.com.pl. - Bonem rabatowym – nabytym za pośrednictwem Partnera (pośredniczącego w zakupach), każdy bon posiada indywidualny numer i musi znajdować się na liście bonów przekazanych przez Partnera Sprzedającemu
 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego)
 3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

4. DOSTAWA

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas wysyłki produktów jest oznaczony na stronach internetowych, zawsze staramy się by towar był wysłany w terminie nie przekraczającym 48 godzin, w przeciwnym przypadku Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji
 3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 4. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący, w przypadku gdy jest inaczej informacja zostanie zawarta przy produkcie.
 5. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale 6 „Reklamacje i zwroty”.
 6. Koszt dostawy towaru od kuriera jest uzależniony od objętości produktów i widoczny jest przy każdym z produktów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 7. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

5. GWARANCJA I SERWIS

 1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.
 2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.
 3. Dokumentem potwierdzającym gwarancję jest paragon fiskalny lub faktura

6. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:
  a) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego),
  b) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).
 2. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, rękojmi bądź niezgodności z umową, odbywa się i koszt klienta
 3. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe produkty znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź drogą mailową.
 4. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 5. Hoft Sp z o.o. odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.
7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Hoft.
 2. Hoft przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
  1. sprzedaży Towarów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą;
  2. świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez dostarczenie usług związanych z możliwością prowadzenia konta na stronie www.hoft.com.pl na podstawie zgody wyrażonej poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego;
  3. marketingowym na podstawie dodatkowo wyrażonej zgody.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Hoft dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta oraz uniemożliwia przekazywanie informacji marketingowych w przypadku braku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 4. Każda osoba, której dane osobowe Hoft przetwarza, ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądanie należy skierować na adres siedziby Hoft lub na adres mailowy: info@cortland.pl.
  3. wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl
 5. Hoft zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta lub wycofania zgody na dalsze przetwarzanie. Hoft może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Hoft lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Hoft lub do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Hoft.
 6. Hoft chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. Dostęp do danych osobowych Klienta będą mieli pracownicy i współpracownicy Hoft, a także podmioty współpracujące z Hoft oraz świadczące na rzecz Hoft usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, finansowe, logistyczne, marketingowe.
 8. Dane osobowe, zebrane w celu:
  1. świadczenia usług sprzedażowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   1. reklamacyjnej obsługi Klientów;
   2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Hoft lub Klientowi;
   3. wypełnienia obowiązku prawnego Hoft (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  2. świadczenia usług marketingowych do chwili cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  3. świadczenia usług drogą elektroniczną do chwili usunięcia konta przez Klienta z systemu.
 9. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

8. COOKIES

 1. Hoft wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta podczas przeglądania strony Sklepu Internetowego. Pozwalają one na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu Internetowego.
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze strony Sklepu Internetowego przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, dostosowywanie stron Sklepu Internetowego do potrzeb i oczekiwań danego Klienta badanie ruchu Klienta w ramach Sklepu Internetowego.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Klienta.
 4. Klient może w każdym czasie wyłączyć cookies w swojej przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze strony Sklepu Internetowego będzie mniej wydajne, użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Sklepu Internetowego.
 5. Szczegółowe informacje na temat cookies można znaleźć tutaj.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego Sprzedającego, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym lpdesign.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Hoft Sp. z o.o., danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).
 4. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres,
 5. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Hoft Sp z o.o. dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
 6. Sprzedający szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym http://hoft.com.pl/content/2-polityka_prywatnosci wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 7. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Hoft Sp. z o.o., dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 9. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym lpdesign.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.
 10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego hoft.com.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 11. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://www.hoft.com.pl/regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby firmy.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25/05/2018r